Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Совети”

Совети од психолог: како ја гушиме емпатијата кај децата

Начини и родителски практики кои ја попречуваат емпатијата кај децата во воспитувањето при нивно одрастување. Емпатијата е карактеристика на виосока емоционална интелегенција значајна за секого.…