Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Совети”

Совети од психолог: како да се заштитите себе си и своите лични права

Техники за невербално и вербално асертивно однесувањеВо секојдневниот живот често сме се нашле во ситуација кога некое однесување ни  смета.  (На пример;  некој  ви влегол …