Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Вести”

Вести од Битола и околината

Која е Менка Николовска, добитник на 4-то ноемвриската награда

И по сите наши молби да направиме фотографија на добитничката на 4-то ноевриската награда, Менка Николовска, во тоа не успеавме, ниту преку Фарма Б. Аземовска,…