Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Вести”

Вести од Битола и околината

Еден Македонец и двајца Французи пеш по линијата на Македонскиот фронт од Битола до Солун

Линијата на Македонскиот фронт кој бил затворен во 1918 година и е долга 240 километри во наредните десетина денови ќе биде предизвик за еден Македонец…