Press "Enter" to skip to content

Bitola News

Стопанска банка а.д. Битола оствари добивка од 43 милиони денари во 2017 година

Главен акцент во работењето на Стопанска банка а.д. Битола лани беше ставен врз креирање дополнителна вредност како за клиентите така и за Банката преку остварување…