Press "Enter" to skip to content

Bitola News

Козји Камен без дивокози! Пелистерски патокази, низ текст и фотографии (13)

Подготвил: Драган Ристевски Козји Камен (2.188 м.)  претставува впечатлив каменест гребен кој ги одделува синорите на две населени места кои се дел од масивот Баба…

Mission News Theme by Compete Themes.