Press "Enter" to skip to content

Bitola News

Орлови Бари, од кај што течи Драгоро Пелистерски патокази, низ текст и фотографии (10)

Подготвил: Драган Ристевски „Ти ќе ми кажиш од кај течи Драгоро“ – своевремено беше завршната синтагма при разговор-расправија на битолски кабадаи при што, тој што…