Press "Enter" to skip to content

Bitola News

Златко Ќурчиевски е нов претседател на ОО на СДСМ – Битола

Златко Ќурчиевски е новиот претседател на Основната организација на СДСМ од Битола, во избор од дваесетина пријавени кандидати за оваа функција. Ќурчиевски е вработен во…