Press "Enter" to skip to content

Bitola News

Општина Битола: јавен повик за невработени лица за јавни работи за работно ангажирање

Се повикуваат сите евидентираните невработени лица кои се заинтересирани да се вклучат во програмата Јавни работи за работно ангажирање во времетраење од 22 работни дена…

Пожарникарите од Битола за 48 часа заштитиле и спасиле 11 населени места, некаде биле навредувани и попречувани, а некаде имале помош од мештаните