Press "Enter" to skip to content

Bitola News

Општина Битола: јавните претријатија работат на осветлување на Широк Сокак, бележење на улици, чистење депонии, водоводни и канализациони мрежи