Press "Enter" to skip to content

Bitola News

Национален парк Пелистер – Битола: бербата на боровинките започнува на 3 август

Јавната Установа Национален парк Пелистер – Битола ги известува Откупувачите и Собирачите на боровинки дека бербата на боровинки за 2021 година ќе започне на 3 август.…