Press "Enter" to skip to content

Новите згради кај “Областа“ во Битола

На местото на старите ниски заеднички станови, нови згради во “Битола“