Press "Enter" to skip to content

Деновиве пред 10 години: за легализација на дивоградби се пријавија 12.000 битолчани

-Ако се зборува или пишува за донесување на било која одлука со која биле или се засеганти голем број на граѓани на Битола, тогаш сигурно таа одлука е Одлуката за легализација на довоградби, за која рокот истече на почетокот на септември во 2011 година, започна со своите сеќавања, Димче Миновски, хроничар на Битола и доајен на битолското новинарство, кој ќе додаде:-До истекот на рокот за легализација на дивоградбите, во Битола, неофицијално тогаш се спомна бројка од  над 12.000 битолчани поднесоа барање за легализација на своите диви градби. Оваа бројка на битолчани кои пријавија дивоградби ги изненади сите кои се занимават со урбанизам во Битола, кои на почетокот на процесот на легализација очекуваа 3.000 до 3.500
битолчани.Со ова беше потврдено дека во Битола од почетокот на 2000 година па се до можноста за легализација, дивиградбата била на цена, е секој градел каде ќе стигне. Голем број на битолчани се јавија на повикот за легализација, бидејќи беше речено дека оние кои нема да
поднесат барања за легализација истите ќе им бидат урнати. Битолчани оваа одлука 
масовно го искористија, стекнувајќи се со имот кој беше изграден на диво, а сега ќе им биде
легализиран.