Press "Enter" to skip to content

Нов отворен-затворен канал под Тумбекафе во Битола, останува уште коловозот на новата улица

Како заокружување на проектот за комплетна изградба на улицата “Крушевска Република“ во Битола, во тек е поставувањето на нова водоводна мрежа на оваа улица, во вредност од околу 2 000 000 денари, средства од општинскиот буџет.

Во фаза на евалуација, во моментот е постапката за избор на изведувач за изградба на коловоз, за што општината издвои 19 000 000 денари.Пробивањето и изградбата на улицата, ја следи и изградбата на отворениот канал во вредност од 35.000.000 денари кој е во завршна фаза, а со што се решава собирањето на атмосферските води од Лавчанскиот пат, се до Тумбе кафе. 

На овој начин се решава проблемот на запуштеност на овој дел на градот и се овозможува сообраќајно поврзување на улицата „Македонска фаланга“ со новоизградените улици во АРМ, преку изградба на комплетна современа инфра