Press "Enter" to skip to content

Весна Лозановска нов в.д директор на градинката “Естреја Овадија Мара“

Општина Битола со известуваме дека за нов в.д директор во ЈОУДГ “Естреја Овадија Мара“ е назначена Весна Лозановска.

Лозановска е дипломиран економист, вработена во установата од 2016 година.