Press "Enter" to skip to content

Оглас за вработување во КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА Бт ДООЕЛ: Оператор во производство

Отворени работни позиции во КШМК-Бт

ОПЕРАТОР ВО ПРОИЗВОДСТВО

ПРОСЕЧНА ПЛАТА 20.000МКД-24.000МКД +БОНУСИ+ХРАНА+ПРЕВОЗ+К15

Припаѓа во Одделот за производство. Одговара пред Водачот на група на производна линија. Работните обврски вклучуваат но не се органичени на:

 • Работа на производна линија во стоечка положба.
 • Интензивна активност со рацете,  способност за повторувачки движења, добар вид и препознавање на различни нијанси на боја на жиците.
 • Работа со транспортни колички, алати за сечење, мерни инструменти, итн.
 • Способност за следење на инструкции за работа и работни упатства.
 • Прецизност и точност во извршувањето на работните задачи.

Услови:

 • Тимска  работа.
 • Подготвеност за работа во три смени.
 • Претходно работно искуство во производствена компанија  ќе се смета.

Што нудиме?

 • Стабилна работа
 • Редовни примања
 • Осигурани на полно работно време
 • Платен превоз
 • Платен топол оброк од првиот ден
 • Редовни бонуси за редовност и ефикасност
 • Платен минат труд
 • Чисти и климатизирани услови за работа
 • Годишен колективен одмор
 • Можност за напредок
 • Просечна плата за оператор: од 20.000,оо МКД до 24.000,оо МКД со редовно покачување
 • Исплата на регрес за годишен одмор

Општи барања

Не е потребна стручна подготовка.
Способност за  читање на работни упатства и извршување на основните математички операции.
Инвестирај во Твојата иднина !

Придружини се на тимот што постојано напредува

Пополни го формуларот подолу и аплицирај за позицијата Оператор во производство веднаш !

 

  Лични податоци  Работно искуство (ве молиме наведете ги последните три)
  Познавање на јазици (ве молиме наведете ги јазиците и нивото на познавање)

  Познавање на работа со компјутери (ве молиме наведете кој програм и кое ниво)

  Останати информации  ABCDETВиљушкарБез возачка  *Со испраќање на оваа апликација изјавувате дека информациите наведени од ваша страна се вистинити. Со давање на личните податоци во овој формулар на КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА Бт ДООЕЛ, давате дозвола истите да се обработат и архивираат во датабазата за персонал со цел да добиете работно место во КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА Бт ДООЕЛ.

  ** Известување за приватност на лични податоци...