Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Битола”

Дневно во Стрежевското езеро може да се лови само 3 килограми риба, но има и отстапки за “капиталци“

Јавното претријатие “Стрежево“  ги извести риболовците кои ќе рибарат и рекреираат во рекреативната зона “Акумулација Стрежево“ за количните на риби кои можат да ги уловат…

Mission News Theme by Compete Themes.