Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Битола”

Факултетот за информатички и комуникациски технологии, ФИКТ, најпривлечен за новите студенти

Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола (ФИКТ) учебната 2019/2020 ја почнува со низа револуционерни новини. Наставата ќе се одвива во нова современа зграда,…