Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Комерција”

Соопштение од ЈП “Стрежево“ за забрана за движење околу главниот канал и други објекти

ЈП “Стрежево“ им соопштува на сите граѓани дека сезоната за наводнување 2019 година е започната. Од тие причини во главниот канал и останатите објекти се…

Mission News Theme by Compete Themes.