Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Култура”

“Креативни умови ја креираат иднината” – нова библиотечна услуга за средношколците

Здружението за развој и иновации на библиотеки “Инова Либ“ во рамки на проектот “Креативни умови ја креираат иднината”, финансиран од Владата на САД, заедно со…