Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Совети”

Совети од психолог: техники на манипулација и како да ги препознаете­ кои техники ги користат манипулаторите во една врска

Авторот е психолог во ОУ “Св. Кирил и Методиј“ во Битола “Убивање на карактерот“ Оваа техника на психолошко малтретирање претставувава еден вид на навредливо однесување…

Писмена комуникација, e-mail комуникација (Проект “Комуникација“ за подигање на свеста на населението “ЕУ Институт Скопје“ и “Bitolanews“)