Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Спорт”

Валентин Груевски: повеќе од половина милион евра за битолскиот спорт во 2018 и 1,3 милиони евра за стадионот

Претседателот на Советот на Општина Битола, Валентин Груевски, денес спортската и битолската јавност ја запозна со ставовоите, размислувањата и очекувањата на Општина Битола за битолскиот спорт…