Press "Enter" to skip to content

Bitola News

Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе го ажурира членството до 25 февруари

Социјалдемократскиот сојуз на Македонија започна постапка за ажурирање на членството, а по тој повод изјава даде Невена Димовска, портпарол на ОО СДСМ Битола, во која…

Христо Кондовски и Зоран Пејчиновски, извршни директори: СН Осигурителен брокер АД Битола е концепт на современа програма за осигурување