Press "Enter" to skip to content

Bitola News

ОУ “Александар Турунџев“ од Кукуречани учесник  на Европскиот ден на спорт во училиштата

Одбележувањето на Европскиот ден на спорт во училиштата, е во организација на Федерацијата на спортски педагози, која во соработка со основните и средните училишта организира…