Press "Enter" to skip to content

Bitola News

Битолчанец во Словенија го презентираше “Одливот на мозоци“ од Македонија

На втората Меѓународна конференција за надарени што деновиве се одржа во Руше – Марибор, Словенија со свој научен труд се претставија проф. д-р Љупчо Кеверески…