Press "Enter" to skip to content

Габриела Илиевска на средба со Армен Григориан, постојан преставник на УНДП

Претседателката на Советот на Општина Битола, Габриела Илиевски, во канцеларијата на УНДПМК оствари средба со Армен Григориан, постојан преставник на УНДПМК.

На средбата било разговарано за актуелните состојби, а Григориан, по средбата рече:

-Многу корисна дискусија за граѓанските потреби, процесот на децентрализација и поддршката која им е потребна на општините со Претседателката на Советот на Општина Битола, Габриела Илиевска. УНДПМК продолжува да ги поддржува жените лидери.