Press "Enter" to skip to content

Општина Битола објави кои домаќинства добија субвенции за нова нова ПВЦ или алуминиумска дограма

ОБЈАВЕНА ЛИСТАТА НА ДОДЕЛЕНИ СУБВЕНЦИИ ПО ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА НАДОМЕСТУВАЊЕ  НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ ЗА НАБАВЕНА НОВА ПВЦ ИЛИ АЛУМИНИУМСКА  ДОГРАМА ЗА ДОМАЌИНСТВАТА НА  ПОДРАЧЈЕТО  НА  ОПШТИНА  БИТОЛА  ЗА  2023 ГОДИНА

Со цел зголемување на енергетската ефикасност на домаќинствата преку замена на старата, дотраена и енергетско неефикасна дограма со нова ПВЦ или алуминиумска дограма за домаќинствата на територија на општината, Општина Битола, согласно Програмата за животна средина, издвои 1.600.000 денари, за надоместување на дел од трошоците за набавка и монтажа на нова ПВЦ или алуминиумска дограма.

Листата на граѓани кои ги исполнија условите за добивање на субвенции, наведени во јавниот повик е достапна на следниот линк

 https://drive.google.com/file/d/1iCWcqR-o1Bme9_f-HboIPP_Da08G71rW/view?pli=1.