Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Битола”

Доделени донации од ЈКП “Водовод“, “Џамбо пет“ и Општина Битола (фото)

Подобрување на условите во институциите, збогатување на воспитно – образовниот процес со наставни помагала и нагледни средства, но и грижа за оние на кои истата…