Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Култура”

Дводневно усовршување за библиотечниот кадар од Битола и околните места

Утре, петок, 1 декември и сабота, 2 декември во националната установа Универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“  – Битола ќе се оодржи обука на тема„Комуникациски вештини“,…