Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Вести”

Вести од Битола и околината

Старт 30, километар 23 денари, бара поскапување Зружението на лиценцирани такси превозници

Претставници од Здружението на лиценцирани такси превозници од Битола денеска одржаа средба со новинарите, за преку нив да ги известат за новите цени на такси…