Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Вести”

Вести од Битола и околината

Фотовест: Исчистено коритото на Драгор, кај мостот на излезот од Битола, кај Довлеџик

Возачите кои со автомобилите поминуваат по мостот на реката Драгор на излезот од Битола, кај Довлеџик, поточно кај црквата “Св. Архангел“ поради внимателност не погледнуваат…