Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Вести”

Вести од Битола и околината

Санирано свлечиштето кај Драгарино, “Стрежево“ со максимален проток на вода до сите корисници

Јавното претријатие “Стрежево“ информира дека е целосно завршена санацијата на свлечиштето кај над село Драгарино, на зафат Г-0 и е поврзан цевководот кој испорачува технолошка…