Press "Enter" to skip to content

Bitola News

Големата убавина на Малото Езеро – Пелистерски патокази, низ текст и фотографии (5)

Подготвил: Драган Ристевски Од вкупно единаесетте планински езера на Баба Планина, од четирите постојани водни природни акумулации, со својата убавина предничи Мало Езеро. Тоа, заедно…

Mission News Theme by Compete Themes.