Press "Enter" to skip to content

Bitola News

Битолската Тера телевизија прославува 25 години постоење

ТЕРА телевизија е една од првите приватни комерцијални ТВ станици во Република Македонија. Започна со емитување на сопствена програма на 7 април 1993 година. Првите…