Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Битола”

Паметниците од Илинденската епопеја на Баба Планина и Битола Пелистерски патокази низ текст и фотографии (24)

Подготвил: Драган Ристевски Баба Планина покрај природните убавини, покрај богатствата кои овозможувале услови за живот на населението, таа давала и одлични услови и за закрила…