Press "Enter" to skip to content

Bitola News

Која е Менка Николовска, добитник на 4-то ноемвриската награда

И по сите наши молби да направиме фотографија на добитничката на 4-то ноевриската награда, Менка Николовска, во тоа не успеавме, ниту преку Фарма Б. Аземовска,…