Press "Enter" to skip to content

Во болницата “Плодност“ надградбата е постојана и взаемна, а успесите неизбежни

На редовите состаноци на лекарскиот кадар се одржува во болницата “Плодност“ во Битола се одржа презентација за ултразвучен приказ на фетален нервен систем – невросонографија, пред дел од лекарскиот тим на гинеколози и педијатри.Презентацијата е со цел да се направи нова надградба на знаењата од оваа област, која натаму ќе им овозможи уште поуспешни дијагностицирања во случаите со малите пациенти.Болницата “Плодност“ од Битола, е единствена во регионот, каде лекарскиот тим постојано се надградуваме по најсовремени светски стандарди.